Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko viainspirations inspirations

July 06 2015

mala-smutna-dziewczynka
8942 c80a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 20 2015

mala-smutna-dziewczynka

June 17 2015

mala-smutna-dziewczynka
Reposted frombluuu bluuu

June 09 2015

mala-smutna-dziewczynka
age of adaline
mala-smutna-dziewczynka

June 03 2015

mala-smutna-dziewczynka
mala-smutna-dziewczynka
mala-smutna-dziewczynka

May 27 2015

9897 2e10 500

isabellemenin:

Petites natures des fonds angéliques - 2015

Isabelle Menin
Join me on Facebook 

Reposted fromorendasophie orendasophie viaPitch Pitch

May 21 2015

mala-smutna-dziewczynka

705/2015

Bliskość ciszy - Jonasz Kofta

Tak bardzo mi do ciebie
Blisko
Ta cisza zrozumiała
Wszystko
Poprowadziła
Nas
Od gniewu
Ku drzewom
W ptaków śpiew
Wśród listków
Nie trzeba nam słów
Słowa ranią
Znów anioł
Ciszy jest
Jest przy nas
Położył nam
Swój palec chłodny na głodne usta
Wypełniła się pustka
Ucichł zgiełk
Co rósł w nas
Ta cisza jest
Jak łza
Łza co trwa
U powiek
Człowiek
W słowie
Gubi ją łatwo
Żyć bez łzy
Nie warto

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viacolours colours

May 12 2015

mala-smutna-dziewczynka

April 18 2015

2122 1889
Reposted fromerial erial viajessamine jessamine

April 09 2015

7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

Reposted fromblutprinzessin blutprinzessin viasiedem siedem

April 01 2015

mala-smutna-dziewczynka
mala-smutna-dziewczynka
8303 86b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzydki-kot brzydki-kot

March 30 2015

mala-smutna-dziewczynka

March 27 2015

mala-smutna-dziewczynka
I wish
Reposted fromfabs3 fabs3 viamiksotrofizm miksotrofizm

March 22 2015

mala-smutna-dziewczynka

March 15 2015

mala-smutna-dziewczynka
0466 b55a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl